Barri “Les Roques”

INTRODUCCIÓ I INTERÉS HISTÒRIC

El barri de Les Roques formava part del raval de terra murallat. Les investigacions dels historiadors locals i les excavacions realitzades demostren que el raval de terra era una part de la ciutat àrab, la medina, anterior a la conquesta cristiana del S.XIII, amb les seues cases de bany, molins, forns…. Els ravals, incloent el mariner, eren junt amb l’Alcassaba (palau àrab que es situava en la susdita època a la part alta del castell) i l’Albacar (zona de past del bestiar en època àrab), l’estructura urbana de la ciutat, conformant un espai urbà de 3 recintes concèntrics murallats. En 1297, el rei Jaume II feu traslladar tota la ciutat a l’interior del castell i contornada, en els terrenys on en temps àrab es situaven l’Alcassaba i l’Albacar, formant el que es coneix com “vila vella”, per motius defensius i de reforç de la ciutat com a bastió militar. Les muralles junt amb les cases del raval de Terra foren derruint-se, tot i que una part d’elles van romandre bé perquè no es van arribar a destruir o perquè es van reconstruir. De fet, encara hui en dia, les muralles àrabs del nord del barri de Les Roques en són una bona mostra.

Val la pena fer un passeig per este barri i gaudir d’esta trama urbana heretada de l’època urbana encara que molt transformada pel món cristià.

És la porta d’accés del Castell de Dénia i un barri que presenta poc trànsit de pas, tranquil·litat i baixa alçada de les cases. També és una zona molt pròxima al centre de la ciutat (baixant les escales del castell ja estem en el centre).