Carrer principal 

És el carrer principal de Dénia, centre vital i neuràlgic de la ciutat.

Actualment en aquest carrer s'ubiquen un gran nombre de bancs així com comerços, cafeteries i restaurants. El carrer es tanca al trànsit els caps de setmana per a permetre el passeig dels ciutadans i turistes per aquest carrer que, emmarcat per arbres plàtans situats a una banda i a l'altra, posseeix un encant especial.

El conegut popularment també com a carrer Campos és marc d'un gran nombre d'esdeveniments que se celebren a Dénia: l'"entrà" dels "bous a la mar" - festa d'interés turístic nacional- discorren  per aquest carrer, les carrosses (festa d'interés turístic provincial, celebrades durant la festa major) també així com la desfilada de gala de moros i cristians, la fira de la salut i l'alimentació natural, fira del joguet, etc.

INTERÉS HISTÒRIC

El carrer marqués de Camp és una de les artèries urbanes que més ha marcat l'esdevindre de la configuració de la ciutat actual, molt especialment durant finals del S. XIX i inicis del S.XX.  És també eix principal del conegut a Dénia com a eixamplament d'extramurs ja que després de l'enderrocament de les muralles s'incorpora a la ciutat l'eixample que s'estava configurant fora del recinte murallat i que evoluciona direcció Nord i Sud.  En part perquè cap al sud es va crear una barrera amb el traçat de l'antic ferrocarril a Carcaixent i per un altre costat perquè la dinàmica urbana tenia el desig de connectar la dita zona amb el mar, fet que no s'aconsegueix fins a començaments del S. XX.

En aquest carrer es va situar el Teatre Principal, edificat l'any 1869 i actualment desaparegut.

El carrer Marqués de Campo es va desenvolupar en 2 fases: en 1880 es van iniciar les primeres alineacions i obres i en 1890 s'inaugura l'Hotel El Comerç, consolidant així el primer tram entre els actuals carrers Carlos Vaig sentir i Diana. En la part de ponent trobem els millors exemples de vivenda de l'època, amb la seua homogeneïtat i unitat.

L'obertura del 2n tram, que conduïa al mar queda paralitzada a causa de l'existència de 3 magatzems, per la qual cosa fins a l'any 1917 no es produeix l'obertura total fins al mar.

En el carrer Campos destaquen entre altres com a models representatius del S. XIX l'edifici ubicat en el núm. 17, antic hotel el Comerç (hui en dia és un restaurant),  la façana del qual es troba xapada amb taulellets originaris de Portugal amb policromia i motius geomètrics, així com en el núm. 7 del carrer, que fa cantó amb el núm. 11 del carrer Diana, el qual posseeix un bon estat de conservació, datat entre 1873 i 1900 i amb diverses remodelacions posteriors