El Redolí

Especialitat: tapes.

Especialitat: Tapas

C/ Loreto, 16

Tel.: 865529733