La Jijonenca

Tipus de cuina:

Playa zona las Marinas
Camí del Bassot, 141

Tel.: 96 575 51 10