Mon Diving

MESURES DE SEGURETAT REDUCCIÓ RISC COVID-19: Col·locació de mampares en la zona d'atenció al públic / Dispensador de gel i guants en l'entrada, per a l'ús dels clients / Presa de temperatura del client abans de realitzar l'activitat

Marina el Portet (Local 4), Moll de la Pansa s/n 

Tel.: 665 87 61 69 / 96 503 09 30
Email.: info@mondiving.com

WEB
www.mondiving.com