parcs intantils Dénia


- Explanada Cervantes 
- Carrer La Via, al costat del Museu del Joguet 
- Carrer Dr. Manuel Lattur, al costat del parking de terra
- Parc Chabàs, al final del carrer Diana
- Parc Les Bassetes, Ctra. Les Marines km 2
- Passeig de Saladar, al cantó amb el carrer Pintor Llorens
- Parc Chabàs, al final del carrer Diana
Plaça Jaume I
- Explanada Torrecremada, al costat de l´edifici dels Jutjats
- Explanada Torrecremada, al costat de l´edifici de l´Agència Tributària
  • Avg. d´Alacant cantó amb plaça Arxiduc Carles
  • Camí del Regatxo, front a Centre esportiu Dénia
  • Plaça Enric Valor
  • Carrer Carlos Sentí, cató amb carrer Elx i avg. del Marquesat
  • Carrer Mestre Cardona, front centre Metge d´Atenció Primària
  • Carree Metge Manuel Vallalta, front a entrada Centre Salut Integrat Dénia (La Pedrera)