Gerència del Port

Oficina que gestiona el port.

C/ Castell d´Olimbroi, 7

Tel.: 96 642 82 40
Fax.: 96 642 82 49
Email.: puertos.denia@coput.m400.gva.es

WEB
http://politicaterritorial.gva.es/