L'Ajuntament

De l'Edifici de l'Ajuntament cal destacar la seua façana amb sis sòlids arcs de mig punt, així com els finestrals de les duess plantes superiors.

En la façana i en les escales d'accés al Carrer Hospital s'ubiquen dues inscripcions romanes procedents del Fòrum de Dianium.

Si ascendím per les Escales ubicades junt a l’Ajuntament arribaríem al Castell de Dénia (veure recorregut Castell-Museu Arqueològic).

INTERÉS

Tot i que el seu origen és medieval – amb elements que es troben entre l’any 1575 i 1650 – el que hui veiem és resultat d’una profunda reforma de principis del S.XIX, en concret entre 1812 i 1848, la qual es fa palés tant en l’estructura arquitectònica com en els elements constructius que la componen. Altres remodelacions van tindre lloc entre 1873 i 1900, encara que la més cridanera fou la construcció del xicotet campanar de pedra calcària que corona l’edifici i emmarca el rellotge. Crida l’atenció la façana principal, armada amb blocs de pedra tosca. De les tres plantes, trobem en el primer nivell sis arcades de mig punt amb robustos pilars com a suport. Resulta rellevant la inscripció d’època romana incrustada enmig de la façana principal, així com una altra inscripció situada en la part de l’edifici que dóna al Carrer Hospital, ambdós pertanyen al fòrum de Dianium, així com els dos pedestals romans d’accés al susdit carrer.

 


Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia

Tel.: