Lonja

Arribada de vaixells a la llotja nova a partir de les 5 de la vesprada. De dilluns a divendres.

Dénia ciudad
Explanada del Puerto s/n

Tel.: 96 6421403