Info Dona

Servei d´atenció jurídica per a dones. Servei de prevenció, reinserció i atenció a la dona prostituïda. Pla d´Igualtat de Oportunitats entre homens i dones.

Dénia ciudad
C/ Hermanos Gavilà Ferrer 1 - 1º izda.

Tel.: 96 6425742
Email.: infodona.den@gva.es