Pegolí

Arrós a banda, peix i marisc. Tancat: del 23 de desembre al 23 de gener. S´accepten grups. Capacitat: 70. Preu mitjá: més 50 E. Tancament: dilluns.

Precio medio: 50 - €

Tipus de cuina: Cocina autóctona

Plaza zona las Rotas
Punta de Palos, 103. Las Rotas

Tel.: 96 5781035