La Fontanella

Tipus de cuina:

Dénia ciudad
C/ Sandunga, 19

Tel.: