Les Drassanes

NOTA HISTÒRICA

Antic edifici de construcció de vaixells, data del S. XVI, va patir una reforma en el S: XVIII.

OBSERVAR

L’aspecte exterior de l’edifici ja que l’interior actualment està modificat i destinat a ús privat (hotel).

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

L’edifici original és una obra civil datada del s. XVI, que va ser reformat al S. XVIII. D’aquells temps ens arriba al S. XX un edifici de planta rectangular amb dos vessants i coberta de teula àrab. Al seu interior, a banda de realitzar una important funció com magatzem del port, es construïen i reparaven barcos. Actualment l’edifici, que engloba les restes de les antigues drassanes, es troba delimitat per la Plaça Drassanes, nº 1-2, el Carrer Port, 15 i el Carrer Pilota, 3.

El que podem veure hui és un robust edifici de 3 plantes amb un àtic que el corona i del qual part dels materials de la primera planta conformaven l’antic magatzem portuari del S. XVI, que després va tindre diverses funcions, entre elles la de construir barcos.

Aquell magatzem portuari era un edifici estret i llarg, d’una planta més una cambra amb coberta de teula àrab de doble vessant. De l’original, com hem indicat, només es conserva part de la primera planta, on es veuen 5 arcs carpanells de pedra tosca, amb el sòcol, cantoneres i part de les cornises divisòries de la mateixa pedra. Un sext arc, en l’actual nombre 3 de la plaça, va ser derruït a la segona mitat del S. XX. Tot el que hi ha en les plantes superiors és totalment modern, quedant integrat dins d’un edifici de majors dimensions.

Pel que fa a l’arquitectura cal fer atenció també a la distribució de les obertures originals de la façana, dimensions, tipologia i elements d’adorn exterior.

SITUACIÓ 

La plaça de les Drassanes davant del monument dedicat al Bous a la Mar.


Plaça de les Drassanes, 2

Tel.: