Condado Club

Ofereix:

Gastro Show, sopar amb espectacle.

Programa d'espectacles musicals, dansa, monòlegs, etc.

Zona de copes i discoteca, festes amb DJ.

C/ Abu-L-Salt, 1

Tel.: 633 032 614
Email.: info.dexcaro@gmail.com

WEB
www.dexcaro.es