BANDERES BLAVES volver

PLATGES I PORTS

La BANDERA BLAVA és el guardó per a platges i ports, més antic, reconegut i recognoscible, a nivell mundial.

Els criteris per a obtindre Bandera Blava es revisen i consensuen anualment a nivell internacional per part dels Operadors Nacionals.

Els criteris que una PLATJA amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en quatre grans blocs:

 - Informació i Educació Ambiental

 - Qualitat de l'Aigua

 - Gestió Ambiental

 - Seguretat i Serveis

Els criteris són cada any més exigents i els canvis són revisats i consensuats a nivell internacional, per part dels Operadors Nacionals Bandera Blava.

A Dénia han sigut distingides amb el guardó, per a la temporada 2021-2022, les platges de LES DEVESES, ELS MOLINS, LES BOVETES, LES MARINES   i MARINETA CASSIANA.

Els criteris que un PORT ESPORTIU amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en tres grans blocs:

 - Informació i Educació Ambiental

 - Gestió Ambiental

 - Seguretat i Serveis

Així mateix, en la categoria de ports, reben bandera blava els 2 PORTS ESPORTIUS de la ciutat, MARINA DE DÉNIA I MARINA EL PORTET