Europe Direct (Ajuda als Ciutadans Europeus)

  • Horari: dies laborables de 9.00 a 18.00 (hora central europea)
  • En qualsevol llengua de la UE
  • Telèfon gratuït


Tel.: 00 800 678 91011

WEB
www.europa.eu