Autoritat Portuària

Al port local de Dénia, hi ha disponibilitat de 590 amarratges per a embarcacions de màxim 8 metres d´eslora i entre 2-3 m de calat.

Castell d'Olimbroi, 7

Tel.: 96 642 82 40
Fax.: 96 642 82 49 
Email.: puertos.denia@coput.m400.gva.es

WEB
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/denia/informacion-general