OMIC (Oficina Municipal d´Información al Consumidor)

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

SOL·LICITAR CITA PREVIA https://oac.denia.es/va/inici/cita/index.aspx

Pl. de la Constitució, 10

Tel.: 96 578 79 40 / 96 578 01 00 ext. 1902
Email.: consumo@ayto-denia.es

WEB
http://denia.redomic.com