Serveis Socials

La Regidoria de Benestar Social aglutina totes les àrees i temàtiques d'interés social municipal, centrant-se principalment en la informació, atenció i intervenció a:

  • Associacions socials i ONGs
  • Gent major
  • Igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones
  • Família i menors
  • Immigrants
  • Pensions i prestacions econòmiques
  • Prevenció d'addiccions
  • Discapacitats
  • Voluntariat social

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Pl. Arxiduc Carles, 3

Tel.: 96 642 15 55
Email.: serveis_socials@ayto-denia.es

WEB
www.denia.es